واحد پول ترکیه

واحد پول ترکیه از تاریخ اول ژانویه سال 2005  به لیر ترک جدید تبدیل شد.. هر صد دلار معادل تقریبا صد و سی و دو لیر ترکیه  و هر یک لیر معادل 6750 ریال ایران نیز است . در این کشور قیمت ارز  بسیار در حال تغییر است.به همین سبب بهتر است مسافران همه حساب خود را یکجا تبدیل نکنند.و به صرافیهای معتبر مراجعه کنند.

ثبت نام آژانس چهار فصل

عضویت در چهار فصل